Musighi Filme Arayeshe Ghaliz 2 Homayoun Shajarian

موسیقی فیلم آرایش غلیظ 2

  متن آهنگ موسیقی فیلم آرایش غلیظ 2 از همایون شجریان

  چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
  دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

  چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
  چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون

  زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
  که هر تخته فروریزد ز گردش‌های گوناگون

  نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را
  چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون

  چو این تبدیل‌ها آمد نه هامون ماند و نه دریا
  چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی‌چون

  چه دانم‌های بسیار است لیکن من نمی‌دانم
  که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون
Download Musighi Filme Arayeshe Ghaliz 2 Homayoun Shajarian