Ey Asheghan Satar

ای عاشقان

  متن آهنگ ای عاشقان از ستار

  ای عاشقان ای عاشقان زنجیر پای خود منم
  تن خسته ام همچون شرر شوق فنای خود منم
  راه گریز از این قفس بر من نمی بندد کسی
  بر پای تاول دیده ام بند وفای خود منم
  آئینه چشمان او صد رنگ بازی میکند
  گر من سیه روزم بدان رنگ بلای خود منم

  چشم امید از یاری یاران جانی بسته ام
  در خلوتی بی مدعا دست بدعای خود منم
  در بی نیازی های من همت اگر نازد روا
  در خلوت بی خویشتن درد آشنای خود منم
  آئینه چشمان او صد رنگ بازی می کند
  گر من سیه روزم بدان رنگ بلای خود منم
  آئینه چشمان او صد رنگ بازی می کند
  گر من سیه روزم بدان رنگ بلای خود منم
  ای عاشقان ای عاشقان زنجیر پای خود منم
  تن خسته ام همچون شرر شوق فنای خود منم
  راه گریز از این قفس بر من نمی بندد کسی
  بر پای تاول دیده ام بند وفای خود منم
  شبنم گرفته تاج زرد از آفتاب زندگی
  بی تارگی ما را ببین عمری بجای خود منمDownload Ey Asheghan Satar