Dar In Bon Bast Ahmad Shamloo

در این بن بست

  متن آهنگ در این بن بست از احمد شاملو

  دهانت را می‌بویند
  مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم.
  دلت را می‌بویند

  روزگار غریبی‌ست، نازنین

  و عشق را
  کنار تیرک راه‌بند
  تازیانه می‌زنند.

  عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

  در این بن‌بست کج‌وپیچ سرما
  آتش را
  به سوخت‌بار سرود و شعر
  فروزان می‌دارند.
  به اندیشیدن خطر مکن.

  روزگار غریبی‌ست، نازنین

  آن که بر در می‌کوبد شباهنگام
  به کشتن چراغ آمده است.

  نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

  آنک قصابان‌اند
  بر گذرگاه‌ها مستقر
  با کُنده و ساتوری خون‌آلود

  روزگار غریبی‌ست، نازنین

  و تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند
  و ترانه را بر دهان.

  شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد

  کباب قناری
  بر آتش سوسن و یاس

  روزگار غریبی‌ست، نازنین

  ابلیس پیروزْمست
  سور عزای ما را بر سفره نشسته است.

  خدا را در پستوی خانه نهان باید

  ترانه سرا : احمد شاملو
 • Composer : Morteza Hananeh
 • Poet : ShamlooDownload Dar In Bon Bast Ahmad Shamloo