Shadi By Habib Habib

شادی

  متن آهنگ شادی از حبیب

  یادمه بچه بودم
  تو کوچه ها ویلون بودم
  توی اون دور و زمون
  در پی شادی بودم
  وقتی که اونو دیدم
  دست و پامو گم کردم
  یک دفعه در دل خود
  تک و تنهایی دیدم
  در قفس مانده ام در نمیام
  چون که او میگه من تورو نمی خوام
  در قفس مانده ام در نمیام
  چون که او میگه من تورو نمی خوام

  ای خدایا من چه گویم؟
  راز دل را با که گویم؟
  در قفس مانده ام در نمیام
  چون که او میگه من تورو نمی خوام
  در قفس مانده ام در نمیام
  چون که او میگه من تورو نمی خوام
Download Shadi By Habib Habib