Panjereh Satar

پنجره

  متن آهنگ پنجره از ستار

  وقتی شب سر می رسه
  سیاهی از سر میگیره
  قاب هر پنجره عکس
  تورو در بر میگیره
  این که میزنه به در
  تو این نواد رهگذر
  توئی نه باد رهگذر

  این که رسیده از سفر
  مثل هر شب خدا
  عطر تو داره هوا
  صاحب خانه تویی
  خانه کوچک ما

  بجز تو عشق را باور نکردم
  از آتش رو به خاکستر نکردم
  شقایق وار بر آتش نشستم
  شقایق را ولی پرپر نکردم
  همه جای جهان جان جهانی
  زبان ناتوانم را زبانی
  کجا باید بدنبالت بگردم
  تو هر جای زمینی و زمانی
  تو هر جای زمینی و زمانی

  مثل هر شب خدا
  عطر تو داره هوا
  صاحب خانه تویی
  خانه کوچک ما

  بجز تو عشق را باور نکردم
  از آتش رو به خاکستر نکردم
  شقایق وار بر آتش نشستم
  شقایق را ولی پرپر نکردم
  همه جای جهان جان جهانی
  زبان ناتوانم را زبانی
  کجا باید بدنبالت بگردم
  تو هر جای زمینی و زمانی
  تو هر جای زمینی و زمانی

  مثل هر شب خدا
  عطر تو داره هوا
  صاحب خانه تویی
  خانه کوچک ما
  وقتی شب سر می رسه
  سیاهی از سر میگیره
  قاب هر پنجره عکس
  تورو در بر میگیره

  ترانه سرا : هما میر افشار
 • Composer : Farid Zoland
 • Arranger : Farid Zoland
 • Poet : Homa Mir AfsharDownload Panjereh Satar