Parvanegi By Satar Satar

پروانگی

  متن آهنگ پروانگی از ستار

  چقدر زندگی پیش تو ساده بود
  که عشق تو ساده گرفت سختی رو
  می شد که بفهمم از اون اولش
  می شد با تو فهمید خوشبختی رو
  تو بیراهه گم بودم و اومدی
  که با خنده هات روبراهم کنی
  می گفتی که با عشق می بخشمت
  تو حتی اگه اشتباهم کنی

  همیشه می خواستی یه پروانه شی
  که دوست داره از پیله زودتر بره
  یه عمره که بعد تو هر روز سحر
  یه پروانه می شینه رو پنجره
  همیشه می خواستی یه پروانه شی
  که دوست داره از پیله زودتر بره
  یه عمره که بعد تو هر روز سحر
  یه پروانه می شینه رو پنجره

  می شد با تو فهمید که هر آینه
  تو دنیا فقط عشق تکرار ماست
  که این زندگی حس خوشبختی رو
  از اون روز اول بدهکار ماست
  رها بودی و آرزوی تو بود
  که دنیا بباله به پرواز تو
  رها بودی و کاری کردی یه روز
  خدا هم برقصه به این ساز تو

  همیشه می خواستی یه پروانه شی
  که دوست داره از پیله زودتر بره
  یه عمره که بعد تو هر روز سحر
  یه پروانه می شینه رو پنجره
  همیشه می خواستی یه پروانه شی
  که دوست داره از پیله زودتر بره
  یه عمره که بعد تو هر روز سحر
  یه پروانه می شینه رو پنجره
 • Composer : Mohammad Moghaddam
Download Parvanegi By Satar Satar