Nefrin Nameh Dariush

نفرین نامه

  متن آهنگ نفرین نامه از داریوش

  شرمت باد ای دستی که بد بودی بدتر کردی
  هم‌بغض معصومت را نشکفته پرپر کردی
  هم‌بغض معصومت را نشکفته پرپر کردی
  ننگت باد ای دست من ای هرزه گرد بی‌نبض
  آن سرسپرده‌ات را بی یار و یاور کردی
  ای تکیه داده بر من ای سرسپرده بانو
  با این نادرویشی‌ها آخر چرا سر کردی
  دستی با این بی‌رحمی دیگر بریده بهتر
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
  سربرده در گریبان بی‌خودتر از همیشه
  حیفت نهایتی که با من برابر کردی
  ای تکیه داده بر من ای سرسپرده بانو
  با این نادرویشی‌ها آخر چرا سر کردی
  دستی با این بی‌رحمی دیگر بریده بهتر
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
  زهر این نفرین نامه جای خون در من جاری
  این آخرین شعرم را پیش از من از بر کردی
  ای تکیه داده بر من ای سرسپرده بانو
  با این نادرویشی‌ها آخر چرا سر کردی
  دستی با این بی‌رحمی دیگر بریده بهتر
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
  زجری همیشه بهتر با من ترحم هرگز
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
  دستی با این بی رحمی دیگر بریده بهتر
  بر من فرود آر اینک بغضی که خنجر کردی
 • Composer : Babak AfsharDownload Nefrin Nameh Dariush