Raahe Iran Farzin

راه ایران

  متن آهنگ راه ایران از فرزین

  پرستوهای خسته جون
  سوته دلای مهربون
  از دست بیداد زمون
  پر می کشیم به آشیون
  پر می کشیم به آشیون
  هوا دیگه سرد شده
  دلا پر از درد شده
  خزون بی رحم زده
  برگا همه زرد شده
  برگا همه زرد شده

  به لانه بر می گردیم
  مهاجرای خسته
  که غصه های غربت
  دلامونو شکسته
  که غصه های غربت
  دلامونو شکسته
  پر می کشیم به ایران
  رو گل های شقایق
  میون صد هزاران
  پرنده های عاشق
  پر می کشیم به ایران
  رو گل های شقایق
  میون صد هزاران
  پرنده های عاشق
  پرنده های عاشق

  قبله آرزوها ایران ماست
  کعبه مهر و وفا ایران ماست
  عشق و ایمان ما ایران ماست
  جان و جانان ما ایران ماست
  خاک ایران طلاست
  پر عطر و گیاست
  راه ایران کجاست
  یار ایران خداست
  خاک ایران طلاست
  پر عطر و گیاست
  راه ایران کجاست
  یار ایران خداست

  به لانه بر می گردیم
  مهاجرای خسته
  که غصه های غربت
  دلامونو شکسته
  که غصه های غربت
  دلامونو شکسته
  پر می کشیم به ایران
  رو گل های شقایق
  میون صد هزاران
  پرنده های عاشق
  پر می کشیم به ایران
  رو گل های شقایق
  میون صد هزاران
  پرنده های عاشق
  پرنده های عاشق

  قبله آرزوها ایران ماست
  کعبه مهر و وفا ایران ماست
  عشق و ایمان ما ایران ماست
  جان و جانان ما ایران ماست
  خاک ایران طلاست
  پر عطر و گیاست
  راه ایران کجاست
  یار ایران خداست
  خاک ایران طلاست
  پر عطر و گیاست
  راه ایران کجاست
  یار ایران خداست
  هوا دیگه سرد شده
  دلا پر از درد شده
  خزون بی رحم زده
  برگا همه زرد شده
  برگا همه زرد شده
  پرستوهای خسته جون
  سوته دلای مهربون
  از دست بیداد زمون
  پر می کشیم به آشیون
  پر می کشیم به آشیون
 • Composer : Manouchehr Cheshm AzarDownload Raahe Iran Farzin