Meli Pooshane Iran Farzin

ملی پوشان ایران

  متن آهنگ ملی پوشان ایران از فرزین

  ایران ایران ایرانی
  ای نام جاودانی
  ایران ایران ایرانی
  ای نام جاودانی
  ای لایق بزرگ عنوان قهرمانی
  به آسمون بلنده فریاد شادمانی
  همه باهم یک صدا یک دو داد بزنین
  ایران ایران ایران
  ایران ایران ایران
  نام آوران امروز
  این چهره های پیروز
  بود و نبودشون هست
  مدیون نسل دیروز
  نسلی که با کلانی
  روشن و عادلخانی
  چیت زادگان و پروین
  قلیچ و آشتیانی
  بهزادی و حجازی
  رضوی و کاشانی

  ایران
  ایران
  بزرگ شد و درخشید در مرز قهرمانی
  با افتخار رسیدش به شهرت جهانی
  حالا از اون سال های جاودانی
  از نسل حشمت مهاجرانی
  مونده برامون یه علی دایی
  در خط حمله می کنه خدایی

  باقری و عزیزی حرف ندارن
  تا وقتی مهدوی کیا رو دارن
  تو دروازه نکیسا مثل شیره
  عابدزاده توپی که نیست نگیره

  این قهرمانان همه ریشه دارن
  پیوندی با نسل گذشته دارن
  نسلی که مثل پاره های تن بود
  خودش یه پا فدایی وطن بود

  ایران ایران ایرانی
  ای نام جاودانی
  ایران ایران ایرانی
  ای نام جاودانی
  ای لایق بزرگ عنوان قهرمانی
  به آسمون بلنده فریاد شادمانی
  همه باهم یک صدا یک دو داد بزنین
  ایران ایران ایران
  ایران ایران ایران

  ایران
  ایران
  ایران
  ایران
  ای لایق بزرگ عنوان قهرمانی
  به آسمون بلنده فریاد شادمانی
  تیم ملی ایران تیم بزرگ ایران
  تیم ملی ایران تیم بزرگ ایران

  ایران ایران ایرانی
  ای نام جاودانی
  ایران ایران ایرانی
  ای نام جاودانی
  ای لایق بزرگ عنوان قهرمانی
  به آسمون بلنده فریاد شادمانی
  همه باهم یک صدا یک دو داد بزنین
  ایران ایران ایران
  ایران ایران ایران
  ایران ایران ایرانی ای نام جاودانی
  ای لایق بزرگ عنوان قهرمانی
  ایران ایران ایرانی ای نام جاودانی
  ای لایق بزرگ عنوان قهرمانی
  ایران ایران ایران
  ایران ایران ایران
  ایران ایران ایران
  ایران ایران ایران
 • Composer : Manouchehr Cheshm AzarDownload Meli Pooshane Iran Farzin