Khab Nama Satar

خواب نما

  متن آهنگ خواب نما از ستار

  تویی که اومده بودی از همیشه
  روی بیگانه نداری گفتم این اومده خویشه
  رمز و راز زندگیمو هر چی بود خوندم و خوندم
  هر چی داشتم و نداشتم زیر سقف تو نشوندم
  من با نبض تو زمان عمرمو اندازه کردم
  دره قلبمو برای غم تو دروازه کردم

  تویی که چشم تو آورد مونسی واسه یه دلتنگ
  شب و روز خالی من نشه تکرار یه آونگ
  اومدی که زیر یک سقف بهترین جفتو بسازی
  هر چی داری و نداری توی این قصه ببازی
  من ساده باورم شد که تو بن بست تویی راهم
  همه شعرامو تو دیدم پیش شعرام روسیاهم

  بعد من هر کسی روزی من غمزاده رو پرسید
  بگو عاشقی تو قعر پیلهء سادگی پوسید
  بگو مرد ساده ای بود تکیه داد به پشتی باد
  عشقو سنگواره ندید و به نماز آینه ایستاد
  بنویس تو قصه نامه ت شاعری با تو درخشید
  از تو بود و به تو آخر نفس شعرشو بخشیدDownload Khab Nama Satar