Hamsafar Satar

همسفر

  متن آهنگ همسفر از ستار

  همسفر تنها نرو بذار تا با هم بریم
  سرنوشتمون یکی هر دو مون مسافریم

  تازه از راه رسیدم هنوزم خسته رام
  همسفر تنها نرو بذار تا من هم بیام

  سخت دل کندن از این شهر و دل بستگیام
  بودن از خونه جدا با همه خسته گیام
  جون به لبهام رسیده تا به کی دربدری
  گرد غربت روتنم که بازم باید بری

  بذار تا خستگی از این تن خسته بره
  سخت دل بستگی از شهر دل بسته بره

  اگه بذاری بیام من میشم سنگ صبور
  گوش به قصه هات میدم شهر غربت راه دور

  همسفر تنها نرو بذار تا با هم بریم
  سرنوشته مون یکی هر دو مون مسافریم

  تازه از راه رسیدم هنوزم خسته رام
  همسفر تنها نرو بذار تا من هم بیامDownload Hamsafar Satar