Hamzad Satar

همزاد

  متن آهنگ همزاد از ستار

  اون مث فرصت دیدن واسهءچشمای بستم
  مث یه جاده خلوت پیش این پاهای خستم
  مث خونه توی رگ هام هوس خنده به لب هام
  اون مث وسوسه عشق توی بیداری و رویام

  روز و شب با من اون مثل یه همزاد
  با لب بسته من می کشه فریاد

  گاهی ابره واسه بارون واسه آهو مث صحرا
  گاهی آروم مث برکه گاهی سرکش مث دریا
  گاهی من گریزون از اون گاهی اون گریزون از من

  روز و شب با من اون مثل یه همزاد
  با لب بسته من می کشه فریاد

  اون مث فکر رهایی یا مث شور یه آواز
  اون مث عشق یه فریاد یا مث شوق یه پرواز
  توی بال هر پرنده توی خشم موج دریا
  تو غرور سبز جنگل توی رعد آسمونها

  روز و شب با من اون مثل یه همزاد
  با لب بسته من می کشه فریادDownload Hamzad Satar