Rosvaye Zamane By Alireza Ghorbani Alireza Ghorbani

رُسوای زمانه

  متن آهنگ رُسوای زمانه از علیرضا قربانی

  نی حدیث راه پرخون میکند قصه‌های عشق مجنون میکند در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت گو: "رو باک نیست تو بمان‌ای آنک چون تو پاک نیست"

  شمع و پروانه منم مست میخانه منم

  رسوای زمانه منم دیوانه منم دیوانه منم

  یار پیمانه منم از خود بیگانه منم

  رسوای زمانه منم دیوانه منم

  چون باد صبا دربه درم با عشق و جنون هم سفرم

  شمع شب بی سحرم از صبح نبود خبرم

  رسوای زمانه منم دیوانه منم

  تو ای خدای من شنو نوای من

  دمی به آسمان تو که می لرزد به زیر پای من

  مه و ستاره بال تو می سوزد به ناله های من

  رسوای زمانه منم

  دیوانه منم

  وای از این شیدا دل من مست و بی پروا دل من

  مجنون هر صحرا دل من رسوا دل من

  ناله تنها دل من داغ حسرت ها دل من

  سرمایه سودا دل من رسوا دل من رسوا دل من

  خاک در پروانه منم خون دل پیمانه منم

  چو اشوب به ترانه توئی چون آه شبانه منم

  رسوای زمانه منم دیوانه منمDownload Rosvaye Zamane By Alireza Ghorbani Alireza Ghorbani