Tofang Shahrokh

تفنگ

  متن آهنگ تفنگ از شاهرخ

  تفنگا تق تق مونده
  ز لشکر بیرقش مونده
  سحر سرزد ز مرغ حق
  صدای حق حقش مونده
  شب عشق و تب مستی
  تبش رفته شبش مونده
  خدا هم رفته از مسجد
  که یارم یاربش مونده
  ز نانانو ز یاورو
  دل ناباورش مونده
  از اون گل خونه عاشق
  گلای پرپرش مونده

  تفنگا تق تق مونده
  ز لشکر بیرقش مونده
  سحر سرزد ز مرغ حق
  صدای حق حقش مونده

  شبا غم بود و منزل ناپدیده
  چه میترسی که ازاین ره کمش رفته غمش مونده
  اگر که بی پناه اگر بیسر پناهی دل
  به پایان میرسد و باران نم نمش مونده
  بگو بار سبک باران ساحلها کلید دلهاست
  شب تاریک مشکلها پرش رفته کمش مونده

  تفنگا تق تق مونده
  ز لشکر بیرقش مونده
  سحر سرزد ز مرغ حق
  صدای حق حقش مونده

  صدای حق حقش مونده
  شب عشق و تب مستی
  تبش رفته شبش مونده
  خدا هم رفته از مسجد
  که یارم یاربش مونده
  ز نانانو ز یاورو
  دل ناباورش مونده
  از اون گل خونه عاشق
  گلای پرپرش مونده

  تفنگا تق تق مونده
  ز لشکر بیرقش مونده
  سحر سرزد ز مرغ حق
  صدای حق حقش مونده

  شبا غم بود و منزل ناپدیده
  چه میترسی که ازاین ره کمش رفته غمش مونده
  اگر که بی پناه اگر بیسر پناهی دل
  به پایان میرسد و باران نم نمش مونده
  بگو بار سبک باران ساحلها کلید دلهاست
  شب تاریک مشکلها پرش رفته کمش مونده

  تفنگا تق تق مونده
  ز لشکر بیرقش مونده
  سحر سرزد ز مرغ حق
  صدای حق حقش مونده

  تفنگا تق تق مونده
  ز لشکر بیرقش مونده
  سحر سرزد ز مرغ حق
  صدای حق حقش موندهDownload Tofang Shahrokh