Golpari Satar

گلپری

  متن آهنگ گلپری از ستار

  قصه ها رو همه گفتن دیگه قصه ای نمونده
  توی فکر آخریشم که هنوز کسی نخونده
  کی میخواد شاه گل آخری باشه
  واسه شاه قصه هام پری باشه
  کی با من تو قصه همبازی میشه
  کی به این سادگیا راضی میشه

  اولی گل پری بود آخریم گل پریه
  بدنش مرمری بود و هنوزم مرمریه
  اولی گل پری بود آخریم گل پریه
  بدنش مرمری بود و هنوزم مرمریه
  گل پری جون پرپری کجایی
  اینجای جون آخری کجایی
  که بیای تو قصه هام دوباره
  قاطی شی با غصه هام دوباره

  اون روزا خونه می خواستی
  دل دیوونه می خواستی
  حالا من خونه دارم
  دل دیوونه دارم
  واسه موهای بلندت
  یه عالم شونه دارم
  گل پری جون پرپری کجایی
  اینجای جون آخری کجایی
  که بیای تو قصه هام دوباره
  قاطی شی با غصه هام دوبارهDownload Golpari Satar