Mi Miram Mahasti

بی تو می میرم

  متن آهنگ بی تو می میرم از مهستی

  خدا کنه اون روزی که نبض تو با من میزنه

  بر تن من به خواسته عشق تو دامن میزنه

  به خود خواهی دست نزنه . عشق تو رو پس نزنه

  حرف جدایی با من عاشق بی کس نزنه

  خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم

  با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم

  خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم

  با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم

  تو بهتر از من میدونی که عمری دل داده بودم

  به پای عشق و عاشقی زندگیمو داده بودم

  تو که خودت خوب میدونی که تا نفس میکشیدم

  فریاد آزادگیمو از تو قفس میکشیدم

  خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم

  با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم

  خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم

  با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم

  نبضی که با تو میزنه . چنگ به دل غم نزنه

  آرامش زندگیمو غصه ها بر هم نزنه

  خدا نیامرزه منو که پشت پا به دل زدم

  با تو که هستی رفتم و به روی نیستی پل زدم

  خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم

  با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم

  خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم

  با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم

  و بهتر از من میدونی که عمری دل داده بودم

  به پای عشق و عاشقی زندگیمو داده بودم

  تو که خودت خوب میدونی که تا نفس میکشیدم

  فریاد آزادگیمو از تو قفس میکشیدم

  خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم

  با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم

  خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم

  با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرمDownload Mi Miram Mahasti