Haras By Satar Satar

هراس

  متن آهنگ هراس از ستار

  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنه
  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنه
  می دونم از من و دل دل می کنی وای می دونم
  دیگه شبها غزلای کوچه باغی می خونم
  وای می دونم غم می مونه من می مونم
  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنه

  رنگ تنهایی دل بی تو هم رنگ هراس
  هیزم دوزخ من بی تو نیلوفر و یاس
  دیگه با من به بهار نه شکفتن نه غرور
  می میره قوی سفید روی دریاچه نور
  روی دریاچه نور
  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنه

  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنه
  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنه
  می دونم از من و دل دل می کنی وای می دونم
  دیگه شبها غزلای کوچه باغی می خونم
  وای می دونم غم می مونه من می مونم
  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنه

  می دونم مثل شهاب تو یه شب پر می زنی
  با گریزت به دلم زخم خنجر می زنی
  دیگه در غربت شب صدای گریه میاد
  یه طرف گریه من یه طرف ناله باد
  یه طرف ناله باد
  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنه
  گریه هام کوه صبورو می شکنه
  گریه مرد غرورو می شکنهDownload Haras By Satar Satar