Man Bi To Mimiram Farzin

من بی تو میمیرم

  متن آهنگ من بی تو میمیرم از فرزین

  ای گوهرنایاب من بی تو میمیرم
  چون ماهی دور از آب من بی تو میمیرم
  ای سوز من ای ساز من ای علت آواز من
  جان از تو میگیرممن بی تو میمیرم

  ای همسفر آهسته ترای همسفر آهسته تر
  من خسته یعشقم پا بسته یعشقم
  جان از تو میگیرممن بی تو میمیرم  ای گوهرنایاب من بی تو میمیرم
  چون ماهی دور از آب من بی تو میمیرم

  با گریه های من تو خنده ها کردی
  با اشک گرم من هر شب صفا کردی

  ایثار جان در پای جانان هرگز آسون نیست
  فرهاد جان بر کف در این دنیا فراوان نیست
  من زنده کردم قصه یفرهاد دوران را
  من زنده کردم نام هر نشکسته پیمان را


  جان از تو میگیرممن بی تو میمیرم
  ای گوهرنایاب من بی تو میمیرم
  چون ماهی دور از آب من بی تو میمیرم

  با گریه های من تو خنده ها کردی
  با اشک گرم من هر شب صفا کردی
  ایثار جان در پای جانان هرگز آسون نیست
  فرهاد جان بر کف در این دنیا فراوان نیست
  من زنده کردم قصه یفرهاد دوران را
  من زنده کردم نام هر نشکسته پیمان را
  جان از تو میگیرممن بی تو میمیرم
  ای گوهرنایاب من بی تو میمیرم
  چون ماهی دور از آب من بی تو میمیرمDownload Man Bi To Mimiram Farzin