Atashi Dar Sine Daram Javedani By Homayoun Shajarian Homayoun Shajarian

آتشی در سینه دارم جاودانی

  متن آهنگ آتشی در سینه دارم جاودانی از همایون شجریان

  آتـــشـــــی در سـیـــنــــــه دارم جـــــاودانـــی
  عـمـــر مــن مـرگیـســت نـامــش زنــدگــانـــی

  رحمتــی کــن کــز غـمــت جـــان مـی‌سپـــارم
  بـیـــش از ایـن مـن طـاقــــت هــجـــران نــدارم

  کـی نهـی بـر سـرم پـای ای پــری از وفــاداری
  شد تمام اشک من بس در غمت کرده‌ام زاری

  نــوگـلـــــی زیـبـــــا بـــود حـســـن و جــوانـــی
  عطــر آن گــل رحـمـــت اســت و مهــربــانـــی

  نــا پـسـنـــدیــــــده بــــود دل شـکــســتــــــن
  رشـتــــــه‌ی الـفــــت و یـــاری گـســســتـــــن

  کــی کـنـــی ای پــری تـــرک سـتـمــگــــــری؟
  می‌فکنـــی نظـری آخــر به چشــم ژالــه بــارم

  گـــر چـــه نـــــاز دلــبـــــــــران دل تـــــازه دارد
  نـــــــاز هـــــم بـــــر دل مـــــن انـــــــدازه دارد

  حـیــــفُ گــر تـرحمــی نمی‌کنـی بر حــال زارم
  جـز دمـی کـه بگـذرد کـه بگـذرد از چــاره کارم

  دانمـــت که بر سـرم گـذر کنـی به‌رحمــت امـا
  آن زمان کـه بر کشــد گیاه غـم سـر از مــزارمDownload Atashi Dar Sine Daram Javedani By Homayoun Shajarian Homayoun Shajarian