Taraneh Ahmad Shamloo

ترانه

  متن آهنگ ترانه از احمد شاملو

  امروز چه روزیست ؟

  ما خود
  تمامی روزهاییم
  ای دوست

  ما خود
  زندگی ایم به تمامی
  ای یار

  یکدیگر را دوست می داریم و
  زندگی میکنیم

  زندگی میکنیم و
  یکدیگر را دوست میداریم و
  نمی دانیم زندگی چیست و
  نمی دانیم روز چیست و
  نمی دانیم عشق چیست !Download Taraneh Ahmad Shamloo