Tasnif Segah Salar Aghili

تصنیف سه گاه

  متن آهنگ تصنیف سه گاه از سالار عقیلی

  بگردان ساقیا جام لبالب
  بیاموز از فلک دور دمادم
  اگر دانی که دنیا غم نیرزد
  به روی دوستان خوش باش و خرم
  غنیمت دان اگر دانی که هر روز
  ز عمر مانده روزی می​شود کم
  ز عمر مانده روزی می​شود کم
  برو شادی کن ای یار دل افروز
  چو خاکت می​خورد چندین مخور غم
  برو شادی کن ای یار دل افروزDownload Tasnif Segah Salar Aghili