Ey Zolf E Sar Kaj Salar Aghili

ای زلف سر کج

  متن آهنگ ای زلف سر کج از سالار عقیلی

  آن زلف سر کجت
  همه چین چین شکن شکن
  مویت برای بستن دلها رسن رسن
  همه دلها رسن رسن
  گیسو فشانده بر سر دوش و نهان شدی
  چون یاس نو رسی گل خندان به زیر بر
  هر دم رمیده ای چو یکی کبک و بی تو من
  هر سو دوان دوان به قفایت چمن چمن
  داری زکات حسن و ندانی که را دهی

  من مستحقم ای شه خوبان به من به من
  لطف و احسان به من به من
  خوش و شادان به من به من

  مویت برای بستن دلها رسن رسن
  همه دلها رسن رسن

  ما غیر تو اندر دو جهان یار نداریم جانم یار نداریم
  بی روی تو آخر به جهان کار نداریم جانم کار نداریم
  عزیز کار نداریم, حبیب کارنداریم
  تویی حبیب من یار تویی طبیب من یارDownload Ey Zolf E Sar Kaj Salar Aghili