Man Yek Dardam Shahin Najafi

من یه دردم

  متن آهنگ من یه دردم از شاهین نجفی

  من یه ایرانی افغانی ترک آمریکاییمیه روسم عربم چینییم آفریقاییم

  من یه یهودی زرتشتی مسیحی بهاییمهندو مسلمونمو بی مذهبمو بوداییم

  یه ایرانی ام که صفا و سادگی رسممهیه افغانی ام که تاریخم پر از ستمه

  من یه کردم که رفیقم کوه و تفنگهیه فلسطینم که چهل پنجاه سال تو جنگه

  یه آفریقایی سیاه مثل عمق جنگلاونی که رفتار میشه باهاش مثل انگل

  یه آلمانی ام که از نازی ها سیلی خوردهیه حزب که واسه جنایتش آبرومو برده

  یه آمریکایی که دست تو دست عراقیاگریه کردیم تو این جنگ و مرگ و غوغا

  یه اشک قشنگ از چشم یه تبتیکه میسوزه تو حسرت آزادی مملکتی

  یه ایرانی ام که پرچممو گم کردموسط این همه اسم و رسم سردر گمم

  به هر شکل و لباس و زبون تو هر مملکتی امبه نام عشق و آزادی و انسان و حیثیتم

  به اینکه همه مثل همیم و فقط این یه اصلهبه نام انسانیت که زیباترین رسمه  من یه درد مشترکم فریاد کن منودیوارو بشکنو بیرون بزن از این تنو

  رها شو رها شو تو وسعت دنیا رها شوبا هر رنگ پوستی و زبونی هم صدا شو  واسه روزی که تمومه زندونا ویرون شنو چشم مادرا واسه بچه ها گریون نشن

  و روح قشنگ هیچ زنی لگدمال نشهغیرت پر معنی مردها پایمال نشه

  و هیچ سری بالا دار نره واسه عقیدشزنی از ترس خونواده نسوزه تو آتش

  روزی که زندگی هیچ کسی تفتیش نشهملاک اعتقاد و ایمان تسبیح و ریش نشه

  روزی که آزادی تو خیابون همه برابرزن و مرد کوچیکو بزرگ خواهر و برادر

  روزی که همه جا توی صلح و آزادیهقدم به قدم باغ و درخت و آبادیه

  لحظه ای که شاید انسان دوباره معنی بشهتموم این شعارهای قشنگ عینی بشه

  لحظه ای که میرسه شاید ولی من نیستممن خیلی زود تر از اونچه فکر کنی میمیرم

  ولی تو بمون و به یاد شاهین پرواز کنپنجره های ذهنتو رو به دنیا باز کن

  به جای من بخون و بخند و نفس بکشتو هر لحظه اگه شد این سرود و آواز کن

  بذار کوه پیش مرامت تعظیم کنهآسمون بارون و با اشک تو تنظیم کنه

  بذار واسه یه بار شده آدم آدم شهمثل استعاره ای از شعرای سادم شه
Download Man Yek Dardam Shahin Najafi