Servateh Eshgh By Human Javid Human Javid

ثروت عشق

  متن آهنگ ثروت عشق از هومن جاوید

  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
  دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا
  زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم

  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
  دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا
  زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم
  گفت که سرمست نه‌ای رو که از این دست نه‌ای
  رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم
  گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی
  جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم
  گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم
  در هوس بال و پرش بی پر و پر کنده شدم
  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

  ترانه سرا : مولانا
 • Composer : بابک امینی
 • Poet : RumiDownload Servateh Eshgh By Human Javid Human Javid