Bidari Helen

بیداری

  متن آهنگ بیداری از هلن

  تو رو تو گریه می بوسم ، تو رو که غرق لبخندی
  رو این حالی که من دارم ، چرا چشماتو می بندی

  بذار این آخرین روز رو تمام باورت باشم
  بذار فردا تو این خونه ، تو آغوش تو پیدا شم

  نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری
  بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری
  نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری
  بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری

  نمی دونی چه آشوبم از این آرامش خونه
  از این رویای شیرینی که می دونم نمی مونه
  چه قدر این حس من خوبه ، همین که از تو می میرم
  همین که هر نفس امشب ، هوامو از تو می گیریم

  نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری
  بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری
  نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری
  بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری

  نمی دونی چه آشوبم از این آرامش خونه
  از این رویای شیرینی که می دونم نمی مونه
  چه قدر این حس من خوبه ، همین که از تو می میرم
  همین که هر نفس امشب ، هوامو از تو می گیریم

  نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری
  بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری
  نمی دونی کنار تو چه حالی داره بیداری
  بذار باور کنم امشب ، تو هم حال منو داری
Download Bidari Helen