Jahan Kharan By Homeyra Homeyra

جهان خواران

  متن آهنگ جهان خواران از حمیرا

  ای جهان خواران ظالم ، ای فقط در ظلم عالم
  دست نمی شویید چرا از سرنوشت مردمان
  بر نمی دارید چرا دست از سر بیچارگان
  ای جهان خواران ظالم ، ای به راه ظلم عالم

  آه جان سوز بی گناهان ، فغان کند روزی از این بیدادی
  دست ملت های در بند ، روزی رسد به دامن آزادی
  دست ناپاک شما ها به خون ابنای بشر آلوده است
  دل بی رحم شما ها با این همه ظلم و ستم آسوده است
  نه خدا را بنده ، نه ز خود شرمنده
  ای طمع کاران ظالم ، ای به راه ظلم عالم

  خورشید عدالت می دمد روزی ، تابد به ضعیفان شوق پیروزی
  خورشید عدالت می دمد روزی ، بر سر رود آخر این سیه روزی
  از تمدن دم زنید اما آتش به عالم زنید ، آتش به عالم زنید
  تا به کی اعمال قدرت ، تا به کی تحمیل ذلت
  ای جهان خواران ظالم ، ای به راه ظلم عالم

  خداوندا رسان بارانی از ابر هدایت که ره گم کردگان تعدادشان شد بی نهایت ، شد بی نهایت
  خداوندا فغان از این همه ظلم و جنایت که غیر از پیش تو کجا برم من این شکایت ، من این شکایت

  نه خدا را بنده ، نه ز خود شرمنده
  ای جهان خواران ظالم ، ای به راه ظلم عالم
Download Jahan Kharan By Homeyra Homeyra