Eshgheh Bandar Sandy

عشق بندر

  متن آهنگ عشق بندر از گروه سندی

  ای خدا ولم كنین
  سی دخت هاجرو خودمه تو گل میپلكونم
  محض رضای دخترون خودمه تو گل میپلكونم
  سی دخت هاجرو خودمه تو گل میپلكونم
  محض رضای دخترون خودمه تو گل میپلكونم
  تلیتو لیته لیتوله تلیتو لیته لیتو
  تلیتو لیته لیتوله تلیتو لیته لیتو
  سی دخت هاجرو خودمه تو گل میپلكونم
  محض رضای دخترون خودمه تو گل میپلكونم
  سی دخت هاجرو خودمه تو گل میپلكونم
  محض رضای دخترون خودمه تو گل میپلكونم

  چند شووه ای خدایا
  خواب یارم میبینم
  چند شوه ای خدایا
  خواب یارم میبینم
  میبینم از مو دوره
  تو چشام خواب ندارم
  میبینم از مو دوره
  تو چشام خواب ندارم
  میكنه چادر بسر
  همش از مو فراره
  او مونه سیل میكنه
  خم به ابرو میاره
  میكنه چادر بسر
  همش از مو فراره
  او مونه سیل میكنه
  خم به ابرو میاره

  اگه روزی نیایه
  میمیرم از جدایی
  اگه روزی نیایه
  میمیرم از جدایی
  میدونم توی غربت
  ندارم آشنایی
  میدونم توی غربت
  ندارم آشنایی
  توی بندر نشینم
  انتظار نازنینم
  اونی كه دلم میخواسته
  زیر پایش نشینم
  توی بندر نشینم
  انتظار نازنینم
  اونی كه دلم میخواسته
  زیر پایش نشینم

  ظهر تابستون نشستم
  نن وه ننه وننه
  قلم و كاغذ بدستم
  نن وه ننه وننه
  برا یار خود نوشتم
  نن وه ننه وننه
  میون جنگل انبوه موهات
  میون ستاره رنگین چشات
  گل بودم مو خار شدم
  شیر بودم تخار شدم
  وای تو گلی مو خارم
  چی میخوای مو سیت بیارم
  وای تو گلی مو خارم
  چی میخوای مو سیت بیارم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم

  سی دخت هاجرو خودمه تو گل میپلكونم
  محض رضای دخترون خودمه تو گل میپلكونم
  سی دخت هاجرو خودمه تو گل میپلكونم
  محض رضای دخترون خودمه تو گل میپلكونم

  به قربون سرت كه ناز داره
  هزارون روزه و نماز داره
  شو سیاه میام خسته به خونه
  دلم از دوریت گشته دیوونه
  بیو رحمی بكن بر دل زارم
  اسیرت شدم و چاره ندارم
  بگو از مو چه دیدی
  چرا نامه نمیدی
  این حرفا همش خواب و خیاله
  این حرفا همش قول و قراره
  بدو پیشم بدو پیشم
  مكن هرگز فراموشم
  بدو پیشم بدو پیشم
  مكن هرگز فراموشم
  بدو پیشم بدو پیشم
  مكن هرگز فراموشم

  راه بندر دوره
  اوفی اوفی
  آب بندر شوره
  اوفی اوفی
  دخت بندر حوره
  اوفی اوفی
  عشق بندر زوره
  اوفی اوفی
  دل خاطرخوانه
  دل مو تو رو خوانه
  دل خاطرخوانه
  دل مو تو رو خوانه
  كوشی آوردم پا نكرد
  روسری آوردم سر نكرد
  چایی آوردم دم نكرد
  تنباكو آوردم چاق نكرد
  دل خاطرخوانه
  دل مو تو رو خوانه
  دل خاطرخوانه
  دل مو تو رو خوانه
  دل خاطرخوانه
  دل مو تو رو خوانه

  وای تو گلی مو خارم
  چی میخوای مو سیت بیارم
  وای تو گلی مو خارم
  چی میخوای مو سیت بیارم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم
  بخدا كه مو اسیرم
  از دوری تو میمیرم
Download Eshgheh Bandar Sandy