Dochar Fereydoon Forooghi

دچار

  متن آهنگ دچار از فریدون فروغی

  ترا من چشم در راهم
  به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل
  دچار باید بود
  دچار یعنی عاشق
  و فکر کن چه تنهاست اگر که ماهی کوچک
  دچار آبی بیکران دریا باشد
 • Composer : فردین خلعتبریDownload Dochar Fereydoon Forooghi