Roospi Fereydoon Forooghi

روسپی

  متن آهنگ روسپی از فریدون فروغی

  خداوند بزرگ را به یاری می طلبیم که در این برهه
  از زمان منجی ایران عزیز و شما هموطنان وطن
  دوست باشد....


  نام نیکی گر بماند ز آدمی
  به کز او ماند سرای زرنگار
  ای پناه هوس مردای شب
  همیشه گریه به دل خنده به لب
  غمگینم از غم و غصه های تو
  همدل آدمای بدون دل
  نفسم گرم تو از شعله دل
  غمگینم از غم و غصه های تو
  وای اگه قلبت تو سینه بمیره
  تموم شهر منو شب میگیره
  نمی خوام که چشمای خشک تو را تر ببینم
  تو بذار غصه هاتو من روی شونم بگیرم
  نمی خوام امید تو از دل تو بیرون بشه
  آخرین منزل تو روسر تو ویرون بشه
  وای اگه قلبت تو سینه بمیره
  تموم شهر منو شب میگیرهDownload Roospi Fereydoon Forooghi