Dastani Na Tazeh Mohammad Noori





داستانی نه تازه

  متن آهنگ داستانی نه تازه از محمد نوری

  شامگاهان که رؤیت ِ دریا
  نقش در نقش می‌نهفت کبود ،
  داستانی نه تازه کرد به کار
  رشته‌ای بست و رشته‌ای بگشود
  رشته‌های ِ دگر بر آب ببرد .


  وندر آن جایگه که فندق ِ پیر
  سایه در سایه بر زمین گسترد
  چون بماند آب ِ جوی از رفتار
  شاخه‌ای خشک ماند و برگی زرد
  آمدش باد و ، با شتاب ببرد .


  [Persian Music on IranSong]
  همچنین در گشاد و شمع افروخت
  آن نگارین ِ چرب‌دست استاد
  گوشمالی به چنگ داد و ، نشست
  پس چراغی نهاد بر دم ِ باد
  هرچه ، از ما به یک عتاب ببرد .


  داستانی نه تازه کرد ، آری
  آن ز یغمای ِ ما به ره شادان ؛
  رفت و دیگر نه بر قفاش نگاه
  وز خرابیّ ِ ماش آبادان
  دلی از ما ، ولی خراب ببرد !

  ترانه سرا : نیما
 • Composer : Fariborz Lachini
 • Poet : Nima



Download Dastani Na Tazeh Mohammad Noori