Ghoo Mohammad Noori

قو

  متن آهنگ قو از محمد نوری

  شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
  فریبنده زاد و فریبا بمیرد
  شب مرگ تنها نشیند به موجی
  رود گوشه ای دور و تنها بمیرد
  در ان گوشه چندان غزل خواند ان شب
  که خود در میان غزل ها بمیرد
  گروهی بر انند که این مرغ زیبا
  کجا عاشقی کرد انجا بمیرد
  شب مرگ از بیم جان انجا شتابد

  ترانه سرا : نیما
 • Composer : Fariborz Lachini
 • Poet : NimaDownload Ghoo Mohammad Noori