Mitrisam Satar

می ترسم

  متن آهنگ می ترسم از ستار

  من از رنگ قرمز اسمان می ترسم
  من از قهر پروردگار
  من از خشم روزگار می ترسم
  از واژه های تلخ
  از واژه های پوچ و سبک و ارزان قیمت هراسی ندارم
  ترس من از رنگ سیاه ترانه ها است
  ترس من از طوفانی است که در راه است
  من اخرین دکه این بازار ورشکسته ام

  (دکلمه توسط مسعود فردمنش)Download Mitrisam Satar