Boyeh Aghoosheh To Satar

بوی آغوش تو (ستار)

  متن آهنگ بوی آغوش تو (ستار) از ستار

  بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
  از یار آشنا سخن آشنا شنید
  یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان
  دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید
  زندگی چه شیرین است
  ای خدا نمیدانم بهر آرزو باشد یا بود سراب شب
  ساقی بگو که عشق ندا میکند بلند
  کانکس که گفت قصه ما هم ز ما شنید
  منم از می و مستی کم کن ای طبیب من
  یک جهان صفا می بینم در دل شراب امشب
  حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
  در بند آن مباش که نشنید یا شنیدDownload Boyeh Aghoosheh To Satar