Telephone Satar

تلفن

  متن آهنگ تلفن از ستار

  من سکوت مبهم یه خواهشم
  بنده فلسفه نوازشم
  تو تمومی سرود بودنی
  لحظه خدایی سرودنی
  اشنای بهترین ترانه ها
  قهرمان قصه و فسانه ها
  خیلی وقته دوباره تنگ دلم
  تشنه شنیدن زنگ دلم
  تا بپیچه توی گوش من صدات
  صدای قشنگ و خوب خندهات

  اره سخته می دونم جدایی ها
  قصه غصه اشنایی ها
  اما می دونم یه روز می بینمت
  از درخت غصه ها می چینمت
  شاخ دیو سر راهو می شکنم
  پهلوون قصه های تو منم
  خیلی وقته بخدا تنگ دلم
  تشنه شنیدن زنگ دلم
  تا بپیچه توی گوش من صدات
  صدای قشنگ و خوب خندهات

  من سکوت مبهم یه خواهشم
  بنده فلسفه نوازشم
  تو تمومی سرود بودنی
  لحظه خدایی سرودنی
  اشنای بهترین ترانه ها
  قهرمان قصه و فسانه ها
  خیلی وقته دوباره تنگ دلم
  تشنه شنیدن زنگ دلم
  تا بپیچه توی گوش من صدات
  صدای قشنگ و خوب خندهاتDownload Telephone Satar