Bi Khabi(assef) Satar

بی خوابی ( آصف )

  متن آهنگ بی خوابی ( آصف ) از ستار

  پُر است خواب ندیده ، باغی از شعر رسیده
  سردم است آه کشیده ، رها زی از همه بریده
  رمه ای از خود رمیده ، تشنه ی شیر سپیده

  مستم از بغض رفاقت ، تندم از عطر سخاوت
  تندم از نغز ترانه ، سوزم از شعر ضیافت
  رودی از موج جماعت ، خنده ای تا بی نهایت

  همه ام زخم همیشه ، برجی از سنگم و شیشه
  پُرم از کاخ شکسته ، تیشه ام تیشه به ریشه
  موجم از اوج پرستو ، داغم از چراغ جادو
  پُرم از دیو و پریچهر ، پُرم از کمند کیسو

  پُرم و چه خالی از تو ، پُر و خالی هردو هردو
  همه ای بی همه ی تو ، تو عشقت از این همه پُر شد


  **********


  زیر این آوار آواز ، رو به این تالار بی ساز
  پایه ای در راه بی دم ، باسه ی من پاشو دل باز
  تشنه ای آبی ترین باش ، خسته از خواب زمین باش
  تازه شو از حس بودن ، نازنین تو این چنین باش

  پُرم و چه خالی از تو ، پُر و خالی هردو هردو
  همه ای بی همه ی تو ، تو عشقت از این همه پُر شد


  **********


  زیر این آوار آواز ، رو به این تالار بی ساز
  پایه ای در راه بی دم ، باسه ی من پاشو دل باز
  تشنه ای آبی ترین باش ، خسته از خواب زمین باش
  تازه شو از حس بودن ، نازنین تو این چنین باش

  پُرم و چه خالی از تو ، پُر و خالی هردو هردو
  همه ای بی همه ی تو ، تو عشقت از این همه پُر شدDownload Bi Khabi(assef) Satar