Bot Shekan Satar

بت شکن

  متن آهنگ بت شکن از ستار

  ای آمده با شعر ای رفته با گریه

  ای خط دلتنگی از بغض تا گریه

  با من صبورانه سر کردی و ساختی

  اما چه بی حاصل دردامو نشناختی

  تا زندگی بوده قصه همین بوده

  پشت سر خورشید شب در کمین بوده  ما هر دو بازیچه در بازی نیرنگ

  قربانی یک بت سر تا بپا از سنگ

  تو بت پرست اما من بت شکن بودم

  باید که بت می مرد جایی که من بودم

  بتخانه شد اما محراب عشق من

  فرمان بت این بود از عشق دل کندن

  ای آمده با شعر ای رفته با گریه

  ای خط دلتنگی از بغض تا گریه  بت را شکستم من بتخانه شد خالی

  با خود ترا هم برد آن پوچ پوشالی

  قربانی بت شد ایمان و پیوندم

  من هم ز جای خویش بتخانه را کندم

  اکنون نه بت مانده نه تو نه فردایی

  این بت شکن مانده با زخم تنهایی

  ای آمده با شعر ای رفته با گریه

  ای خط دلتنگی از بغض تا گریه ه ه ه
 • Composer : Farid ZolandDownload Bot Shekan Satar