Rafigh Satar

رفیق

  متن آهنگ رفیق از ستار

  آه ای رفیق
  آه ای رفیق
  از چه فراموش کرده ای
  آه ای رفیق
  آن را که نقد هستی خود پاک باخته
  آن را که غم خریده و شادی فروخته
  آن را که چون شراره به یک لحظه سوخته
  اما به حال سوخته یک عمر ساخته
  آه ای رفیق
  آه ای رفیق
  نان گرم سفره ام را با تو قسمت کردم ای دوست
  هر چه بود از من گرفتی غیر اه سردم ای دوست
  دشمن من بودی ای رفیق رهم
  دشمن این قلب پاک و بی گنهم
  نام تو فانوس هر مسافر شب
  از چه نتابیدی بر شب سیهم
  آه ای رفیق
  آه ای رفیقDownload Rafigh Satar