Shabeh Virooni Satar

شب ویرونی

  متن آهنگ شب ویرونی از ستار

  اونکه تویه قمار تلخ عمرشو باخت وپوسید
  اونکه تو پیله سکوت تار شکستم تنید
  به اولین دقایق آسودگی رسیده
  به قیمت یه عمر عذاب آسودگی خریده
  امشب شب ویرونی کوه بزرگ درده
  کسی که یک عمر سوخت و ساخت مهمون خاک سردِ
  مهمون خاک سردِ


  یه سایبون داشت و یه سقف اما چه زود خراب شد
  دارو ندار هر چی بود یکی یکی بر آب شد
  پشت به گذشته کرد و باز قصه تازه ای ساخت
  عاشق شد و تو این قمار دارو ندار شو باخت
  امشب شب ویرونی کوه بزرگ درده
  کسی که یک عمر سوخت و ساخت مهمون خاک سردِ
  مهمون خاک سردِ


  حتی اگه هزار دفعه آدم بدنیا بیاد
  انگار که سرنوشتشو از پیش نوشتن براش
  حتی اگه یه شب تو خواب آسودگی رو خواب دید
  روز مصیبت روز درد روز عذاب فرداش
  امشب شب ویرونی کوه بزرگ درده
  کسی که یک عمر سوخت و ساخت مهمون خاک سردِ
  مهمون خاک سردِ
  امشب شب ویرونی کوه بزرگ درده
  کسی که یک عمر سوخت و ساخت مهمون خاک سردِ
  مهمون خاک سردِDownload Shabeh Virooni Satar