Man Dard Boode-am Hame Ahmad Shamloo

من درد بوده ام همه

  متن آهنگ من درد بوده ام همه از احمد شاملو

  من درد بوده ام،
  همه من درد بوده ام.
  گفتی پوست واره یی استوار به دردی،
  چونان طبل
  خالی و فریادگر
  -درون مرا که خراشید تام... تام از درد بینبارد؟-
  و هر اندام ام از شکنجه ی فسفرینِ درد مشخص بود
  در تمامت بیداری خویش هر نماد و نمود را
  با احساس عمیق درد دریافتم...
  عشق آمد و دردم از جان گریخت....
  خود در آن دم که به خواب می رفتم،
  آغاز از پایان آغاز شد.
  تقدیر من است این همه، یا سرنوشت توست... یا لعنتی است جاوانه؟!
  که این فروکش درد خود انگیزه ی دردی دیگر بود....
  که هنگامی به آزادی عشق اعتراف می کردی
  که جنازه ی محبوس را از زندان می بردند....
  از کجا آمده ای
  ای که می باید اکنونت را
  این چنین
  به دردی تاریک کننده
  غرقه کنی!
  از کجا آمده ای؟
  و ملال در من جمع می آید
  [ آهنگ های ایرانی و موزیک آلبوم های جدید در ایران ترانه ] و کینه یی دم افزون به شمار حلقه های زنجیرم...
  چون آب ها....
  راکد و تیره....
  که درماندابی...!Download Man Dard Boode-am Hame Ahmad Shamloo