Kojayee? Beshno! Beshno! Ahmad Shamloo

کجایی؟ بشنو! بشنو!

  متن آهنگ کجایی؟ بشنو! بشنو! از احمد شاملو

  کجایی ؟ بشنو ! بشنو !

  من از آن گونه با خویش به مهرم

  که بسمل شدن را به جان می پذیرم

  بس که پاک می خواند این آب پاکیزه که عطشانش مانده ام !

  بس که آزاد خواهم شد

  از تکرار هجاهای همهمه

  در کشاکش این جنگ بی شکوه!

  و پاکیزه گی این آب

  با جان پر عطشم

  کوچ را

  همسفر خواهد شد.

  و وجدان های بی رونق و خاموش قاضیان

  که تنها تصویری از دغدغه ی عدالت بر آن کشیده اند

  به خود بازم می نهند.

  تیر ماه ۱۳۴۷Download Kojayee? Beshno! Beshno! Ahmad Shamloo