Track 22 Ahmad Shamloo

Track 22

  متن آهنگ Track 22 از احمد شاملو

  انکار ِ عشق را
  چنین که بر سر سختی پا سفت کرده ای
  دشنه مگر
  به آستین اندر
  نهان کرده باشی.-
  که عاشق
  اعتراف را چنان به فریاد آمد
  که وجودش همه
  بانگی شد.Download Track 22 Ahmad Shamloo