Track 19 Ahmad Shamloo

Track 19

  متن آهنگ Track 19 از احمد شاملو

  پیش از تو
  صورتگران
  بسیار
  از آمیزه ی برگ ها
  آهوان بر آوردند؛
  یا در خطوط کوهپایه ای
  رمه ای
  که شبانش در کج و کوج ابر و ستیغ کوه
  نهان است؛
  یا به سیری و سادگی
  در جنگل پرنگار مه آلود
  گوزنی را گرسنه
  که ماغ می کشد.
  تو خطوط شباهت را تصویر کن:
  آه و آهن و آهک زنده
  دود و دروغ و درد را. -
  که خاموشی
  تقوای ما نیست.  سکوت آب
  می توان خشکی باشد و فریاد عطش؛
  سکوت گندم
  می تواند گرسنگی باشد و غریو پیروزمند قحط؛
  همچنان که سکوت آفتاب
  ظلمات است -
  اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست:
  غریو را
  تصور کن!
  عصر مرا
  در منحنی تازیانه به نیشخط رنج؛
  همسایه ی مرا
  بیگانه با امید و خدا؛
  و حرمت ما را
  که به دینار و درم برکشیده اند و فروخته.


  تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و
  آن نگفتیم
  که به کار آید
  چرا که تنها یک سخن
  یک سخن در میانه نبود:
  - آزادی!

  ما نگفتیم
  تو تصویرش کن!
  14 اسفند 1351Download Track 19 Ahmad Shamloo