Track 18 Ahmad Shamloo

Track 18

  متن آهنگ Track 18 از احمد شاملو

  مجال
  بی رحمانه اندک بود و
  واقعه
  سخت
  نامنتظر.

  از بهار
  حظّ تماشایی نچشیدم،
  که قفس
  باغ را پژمرده می کند.  از آفتاب و نفس
  چنان بریده خواهم شد
  که لب از بوسه ی ناسیراب.

  برهنه
  بگو برهنه به خاکم کنند
  سراپا برهنه
  بدان گونه که عشق را نماز می بریم، -
  که بی شایبه ی حجابی
  با خاک
  عاشقانه
  در آمیختن می خواهم.


  1352Download Track 18 Ahmad Shamloo