Track 16 Ahmad Shamloo

Track 16

  متن آهنگ Track 16 از احمد شاملو

  می خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم.

  خیالگونه
  در نسیمی کوتاه
  که به تردید می گذرد
  خواب اقاقیاها را
  بمیرم.  می خواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم.

  در باغچه های تابستان،
  خیس و گرم
  به نخستین ساعات عصر
  نفس اطلسی ها را
  پرواز گیرم.  حتا اگر
  زنبق کبود کارد
  بر سینه ام
  گل دهد -
  می خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل،
  پو عبور سنگین اطلسی ها باشم
  بر تالار ارسی
  به ساعت هفت عصر.


  18 آبان 1351Download Track 16 Ahmad Shamloo