Track 13 Ahmad Shamloo

Track 13

  متن آهنگ Track 13 از احمد شاملو

  بر زمینه ی سربی صبح
  سوار
  خاموش ایستاده است
  ویال بلند اسبش در باد
  پریشان می شود.

  خدایا خدایا
  سواران نباید ایستاده باشند
  هنگامی که
  حادثه اخطار می شود.  کنار پرچین سوخته
  دختر
  خاموش ایستاده است
  و دامن نازکش در باد
  تکان می خورد.

  خدایا خدایا
  دختران نباید خاموش بمانند
  هنگامی که مردان
  [ آهنگ های ایرانی و موزیک آلبوم های جدید در ایران ترانه ]نومید و خسته
  پیر می شوند.  1352Download Track 13 Ahmad Shamloo