Track 9 Ahmad Shamloo

Track 9

  متن آهنگ Track 9 از احمد شاملو

  مرا
  تو
  بی سببی
  نیستی.
  به راستی
  صلتِ کدام قصیده ای
  ای غزل؟
  ستاره باران جواب کدام سلامی
  به آفتاب
  از دریچه ی تاریک؟
  کلام از نگاه تو شکل می بندد.
  خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی!  پس پشت مردمکانت
  فریاد کدام زندانی ست
  که آزادی را
  به لبان بر آماسیده
  گل سرخی پر تاب می کند؟ -
  ورنه
  این ستاره بازی
  حاشا
  چیزی بدهکار آفتاب نیست.  نگاه از صدای تو ایمن می شود.
  چه مومنانه نام مرا آواز می کنی!  و دلت
  کبوتر آشتی ست،
  [Download Track 9 Ahmad Shamloo