Track 8 Ahmad Shamloo

Track 8

  متن آهنگ Track 8 از احمد شاملو

  کلید بزرگ نقره
  در آبگیر سرد
  شکسته است.
  دروازه ی تاریک
  بسته ست.


  «- مسافر تنها!
  با آتش حقیرت
  در سایه سار بید
  چشم انتظار کدام
  سپیده دمی؟»


  هلال روشن
  در آبگیر سرد
  شکسته ست

  و دروازه ی نقره کوب
  [ آهنگ های ایرانی و موزیک آلبوم های جدید در ایران ترانه ]با هفت قفل جادو
  بسته ست.


  1349Download Track 8 Ahmad Shamloo