Track 6 Ahmad Shamloo

Track 6

  متن آهنگ Track 6 از احمد شاملو

  مردی چنگ رد آسمان افکند،
  هنگامی که خونش فریاد و
  دهانش بسته بود.

  خنجی خونین
  بر چهر ی نا باور آبی! -

  عاشقان
  چنینند.  کنار شب
  خمیه بر افراز،
  اما چون ماه برآید
  شمشیر
  از نیام
  بر آر
  [ آهنگ های ایرانی و موزیک آلبوم های جدید در ایران ترانه ]و در کنارت
  بگذار.


  1352Download Track 6 Ahmad Shamloo