Track 3 Ahmad Shamloo

Track 3

  متن آهنگ Track 3 از احمد شاملو

  شغالی
  گَر
  ماه بلند را دشنام گفت -
  پیران شان مگر
  نجات از بیماری را
  تجویزی اینچنین فرموده بودند.
  فرزانه در خیالِ خودی
  اما
  آن که به تندر
  پارس می کند،
  گمان مدار که به قانونِ بو علی
  حتا
  جنون را
  نشانی از این آشکاره تر
  [ آهنگ های ایرانی و موزیک آلبوم های جدید در ایران ترانه ]به دست کرده باشند.


  1352Download Track 3 Ahmad Shamloo