Track 1 Ahmad Shamloo

Track 1

  متن آهنگ Track 1 از احمد شاملو

  در نیست
  راه نیست
  شب نیست
  ماه نیست
  نه روز و
  نه آفتاب,
  ما
  بیرون ِ زمان
  ایستاده ایم
  با دُشنه ی تلخی
  در گُرده های مان.

  هیچ کس
  با هیچ کس
  سخن نمی گوید
  که خاموشی
  به هزار زبان
  در سخن است.

  در مرده گانِ خویش
  نظر می بندیم
  با طرح ِ خنده یی,
  و نوبتِ خود را انتظار می کشیم
  [Download Track 1 Ahmad Shamloo